23 sept: After Work – Skånska Akademien föreläser

AW 23 september 2019

Den 23 sept fortsätter vi med ett nytt After Work evenemang med två nya kvalificerade föredrag.

Peder Lamm: Samla skånskt! Prylar i fokus – dräktsmycken, åkedynor, änglaskåp och andra godsaker...

Peder Lamm, antikexpert och TV-personlighet, är numera bosatt i Skåne. Han har arbetat för Bukowskis och Crafoord Auktioner och är i dag knuten till Göteborgs Auktionsverk. Han har lett flera TV-program, bl.a. Otroligt antikt och svarar på frågor i tidningen Antik&Auktion. Han är en flitigt anlitad föredragshållare i hela landet och även efterfrågad värderare av konst och antikviteter. Peder Lamm innehar Stol nr 4 i Skånska Akademien.

Cajsa S. Lund: Leonardo da Vinci och musiken!

Cajsa S. Lund är arkeolog och musikvetare, även musiker, och en av pionjärerna inom ämnesområdet musikarkeologi. Hon är numera knuten till Linnéuniversitetet. I flera år arbetade hon på Musik i Syd som producent för tidig musik med huvudansvar för Ensemble Mare Balticum. Hon är uppskattad föreläsare och, kan nämnas, bl.a. känd för sitt projekt ”Nattväktarens kommentar” i Lund. Cajsa S. Lund innehar stol nr 19 i Skånska Akademien.

Plats: Piratensalen, Grand Hotel i Lund, kl 18.00 - 19.30. 

Läs mer!