redline

Alla drabbas vi av pandemin och i Akademien fick vi ställa in våra våraktiviteter. Men vi hoppas att hösten kan erbjuda något som kan påminna om det vi tidigare kallade normalt – och att vi då också kan träffas fysiskt. Vi har i alla fall gjort en planering med viktiga datum under hösten:

 

  • 3 okt                         Årets Medelpunkt i Höör
  • 12 okt                       After Work med Ingela Jacobsson och Bo Lundgren på Grand
  • 23 nov                      After Work med Niklas Törnlund och Gunnar Jansson på Grand
  • 13 mars 2021          Årsfest på Grand

redline 

3 okt: Årets Medelpunkt i Höör

järnklotet

Lördag 3 oktober är det åter dags för SKÅNSKA AKADEMIEN att dela ut vandringspriset Årets Medelpunkt i det som är Skånes mittpunkt eller om man så vill Mittelen, det vill säga Höör.

I år tilldelas KALLE LIND denna utmärkelse. Bland tidigare prismottagare kan nämnas Anne Lundberg, Eva Rydberg, Johan Wester, Jan Troell och Ewa-Gun Westford.

Prisceremonien den 3 oktober är Corona-anpassad. Den äger rum i Karlskronasalen på stiftsgården Åkersberg i Höör, med start klockan 11:30 och varar till ca 12:45.

Läs mer!

 

 

 

 12 okt: After Work: Skånska Akademien föreläser

2020 AFTER WORK 12 oktober B

Ingela Jacobsson: Söderslätt – tidernas smörhåla

Ingela Jacobsson är tidigare museichef på Trelleborgs Museer. Där berättas om Skånes förflutna på ett roligt och nyskapande sätt. Så är Söderslätt också som en härligt tjock och rikt illustrerad historiebok med de 7000-åriga ”skateholmarna”, de manifesta spåren av magnifik vikingatid, urgammal byggnadstradition och kyrktäthet i världsklass. Ingela Jacobsson är sekreterare i Skånska Akademiens Vänförening.

Bo Lundgren: När bubblor brister – om finansiell krishantering

Bo Lundgren har som finansmarknadsminister och riksgäldsdirektör haft ansvar för att hantera kriserna på nittio-talet. Genom århundradena har lånefinansierad spekulation i tillgångar som exempelvis tulpanlökar, fastigheter och aktier lett till djupa ekonomiska kriser. Kan framtida kriser förebyggas eller kommer människors jakt på avkastning leda till nya?  Bo Lundgren innehar stol nr 6 i Skånska Akademien.

 Plats: Piratensalen, Grand Hotel i Lund, kl 18.00 - 19.30. 

Läs mer!

redline 

Österlenskt och Österländskt

hjarre 18sm

Ett innehållsrikt liv bildar bakgrund till boken Österlenskt och Österländskt av Leif H. Hjärre. Avsnittet ”Glimtar ur tre liv” skildrar först studieåren vid läroverket i Ystad där han till skillnad från Fritiof Nilsson Piraten och Ernst-Hugo Järegård inte blev relegerad. Han fick bara sänkt sedebetyg.

Sedan följer 36 år i ledningen för Gärsnäs AB. Från att ha varit rikets ledande stilmöbeltillverkande företag inleddes nu ett samarbete med framstående arkitekter och formgivare med den skånska rödboken som bas.

Läs mer!

Konsten att bli skånsk

Konsten att bli skansk

Att vara skåning är att vara delad. Regionen är på en gång landets mest mångkulturella och samtidigt dess mest provinsiella i bemärkelsen lantlig och traditionsbunden. Bland de 1,3 miljoner invånarna finns såväl främlingsrädsla som tolerans och global orientering.

Den uppgift som Skånska Akademien tar upp är hur det egentligen går till att bli skånsk. Och om det spelar någon roll. I en rad korta betraktelser får vi möta olika perspektiv – alltifrån bilder ur samtiden till historiska nedslag. Boken genomsyras av Akademiens blygsamma motto: Kultur och humor. Nu till specialpris!

 

Läs mer!

redline 

 

Skånska Akademien i ett nötskal

 

Kultur och humor

Skåne är Sveriges mest profilerade och mångfaldiga region. När världen vidgas växer också behovet av lokal förankring. Skånska Akademien är en opolitisk sammanslutning som existerat sedan 1981 och har sedan dess tagit sitt motto Kultur och humor på stort allvar. Den består av 21 ledamöter som genom sitt arbete befordrat vetenskap, kultur och näringsliv. Ledamöterna skall antingen bo eller verka i Skåneregionen eller vara allmänt upptagna av det skånska – om än med sans och måtta.

I och med att Akademien arbetar på vetenskaplig grund tar den helt avstånd från alla yttringar i nationalistisk och populistisk anda.

 

Vision och projekt

TullstorpstenenTullstorpstenenSkånska Akademien informerar om Skåne i omvärlden och omvärlden i Skåne genom populärvetenskapliga och humoristiska skrifter; sammankomster, hemsida och sociala medier. Skånska Akademien har startat projektet Skånes omisteliga företeelser, först ut har man valt att koncentrera sig på Tullstorpsstenen.

Akademien anordnar och stödjer också symposier och publika arrangemang med anknytning till verksamhetens område. Årsfesten i mars månad ger ett tillfälle att möta upp runt värden som bildning, kulturella aktiviteter och god samvaro.

 

 

Diplomater, priser och upptäckter

skåneflagganSkåneländska flagganSkånska Akademien utser årligen ett antal framstående personligheter, kallade diplomater, som verkat i akademiens anda utifrån mottot kultur och humor. Akademien utdelar också årligen priset Skånes Medelpunkt till en framstående representant för allt skånskt. I samband med årsfesten i mars bekransas dessa pristagare och diplomater.

Under försök att lokalisera Skånes mitt har Akademien ringat in Höörs kommun och i centralorten tillsammans med kommunen låtit uppföra ett solkonstverk ”Mittelen” vars inre upplyses den 4:e oktober klockan 12, normaltid. Verket skapades av Lars Ekholm och avtäcktes 2009 av landshövdingen Göran Tunhammar. Strävan att finna också Skånes kulturella medelpunkt pågår ännu oförtrutet liksom upptäcktsresor till dess ”omisteliga” kulturminnen.

 

Vänförening

Skånska Akademien har en livaktig vänförening till vilken det står fritt för envar att ansluta sig.