AW SkanskaAkademien 230911

Peter Linde, docent i astronomi, innehar stol nr 16 i Skånska Akademien. Utforskningen av universum tar nu nya kliv med det fantastiska James Webb-teleskopet. Det första årets observationer har givit ny kunskap om kända fenomen, men också ställt nya frågor till forskningen. Hur bildades de första galaxerna? Finns det spår av liv på andra planeter? Peter Linde visar de första resultaten i form av bilder, lika utpräglat vackra som de är vetenskapligt spännande.

Vin och mingel — PAUS ca 30 minuter

Lena Sjöstrand, teol.dr, är domkyrkokaplan och församlings­herde i Lunds domkyrka. Som domkyrkokaplan har hon ett särskilt ansvar för gudstjänstlivet och för domkyrkans funk­tion som stiftskatedral. I hennes tjänst ingår arbetet med rela­tionen mellan kulturliv, konst och kyrka. Sedan 1996 har Lena arbetat med utställningar i kryptan vars äldsta altare nu fyller 900 år. Lunds domkyrka anses vara Nordens främsta efterföljare till kejsardomen i Speyer, Tyskland.

Läs mer!