AW SkanskaAkademien 230911

Peter Linde, docent i astronomi, innehar stol nr 16 i Skånska Akademien. Utforskningen av universum tar nu nya kliv med det fantastiska James Webb-teleskopet. Det första årets observationer har givit ny kunskap om kända fenomen, men också ställt nya frågor till forskningen. Hur bildades de första galaxerna? Finns det spår av liv på andra planeter? Peter Linde visar de första resultaten i form av bilder, lika utpräglat vackra som de är vetenskapligt spännande.

Vin och mingel — PAUS ca 30 minuter

Lena Sjöstrand, teol.dr, är domkyrkokaplan och församlings­herde i Lunds domkyrka. Som domkyrkokaplan har hon ett särskilt ansvar för gudstjänstlivet och för domkyrkans funk­tion som stiftskatedral. I hennes tjänst ingår arbetet med rela­tionen mellan kulturliv, konst och kyrka. Sedan 1996 har Lena arbetat med utställningar i kryptan vars äldsta altare nu fyller 900 år. Lunds domkyrka anses vara Nordens främsta efterföljare till kejsardomen i Speyer, Tyskland.

Läs mer!

 

5 dec 2022: After Work – Skånska Akademien föreläser

After Work på GRAND HOTEL (Piratensalen) med Linus Eriksson och Cajsa S LundFri entré.

AW SkanskaAkademien 221205sm

Varför är ombyggnad av Lund C så viktig för Öresunds­bron? Det är en av frågorna som Linus Eriksson, VD för Øresundsbro Konsortiet, diskuterar vid det folkbildande After Work den 5 december på Grand Hotel i Lund. Linus Eriksson inleder under rubriken Öresundsbron 22 år – framgång eller tomgång!

Vin och mingel — PAUS ca 30 minuter

Efter paus berättar musikarkeologen Cajsa S. Lund om bronslurar. Hennes föredrag illustreras av spel på rekonstruktioner av två 3000-åriga bronslurar, hittade i Danmark. Det är musiker från Ensemble Mare Balticum, specialiserade på tidiga brassinstrument, som kommer att traktera lurarna.

After Work arrangeras av Skånska Akademien och Vänföreningen i samarbete med Grand Hotel, Lund.

Grand öppnar sin bar i Piratenfoajén i god tid före föreläsningarna och har öppet även i pausen.

Läs mer!

 

Den 17 februari inleder vi året med ett nytt After Work-evenemang med två nya kvalificerade föredrag.

After Work 17 februari i Lund

Peter Linde: Hur Nobel är astronomin?

Nobels fysikpris delades nyligen ut för nya upptäckter i kosmos. Det är inte första gången astronomer fått nobelpris. Peter Linde, docent i astronomi, och populärvetenskaplig författare, berättar om belönade upptäckter. Han innehar stol nr 16 i Skånska Akademien.

Cecilia Nelson: Varför just de här utställ­ningarna?

Efter drygt 110 utställningar, som hon ansvarat för på Lunds Konsthall, berättar hon nu varför just de här utställningarna valdes. Cecilia Nelson är en av Lunds tongivande kulturgestalter och innehar stol nr 5 i Skånska Akademien.

Plats: Piratensalen, Grand Hotel i Lund, kl 18.00 - 19.30. 

Läs mer!

17 okt  2021: After Work – Skånska Akademien föreläser

AW SkanskaAkademien 221017sm

After Work på GRAND HOTEL (Piratensalen) med Tomas Axnér och Heidi Avellan!

Fri entré.

Tomas Axnér har vi lärt känna som elithandbollsspelare och är sedan 2020 ledare för det framgångsrika svenska damhandbollslaget. Tomas Axnér delar med sig av erfarenheter och upplevelser, inte minst om handbollen från ett inifrånperspektiv.

Vin och mingel-PAUS ca 30 minuter; därefter talar

Heidi Avellan är sedan 2005 politisk chefredaktör och ledarskribent på Sydsvenska Dagbladet. Hon är en av Sveriges mest kända politiska journalister som med sina artiklar och krönikor utgör en viktig röst från Skåne i det nationella mediebruset. 

After Work arrangeras av Skånska Akademien och Vänföreningen i samarbete med Grand Hotel, Lund.

Grand öppnar sin bar i Piratenfoajén i god tid före föreläsningarna och har öppet även i pausen.

Ni som vill äta efteråt i Gambrinus eller i Matsalen, boka bord på telefon 046-280 61 00 eller på www.grandilund.se

redline

 

Den 12 oktober fortsätter vi vår serie "Skånska Akademien föreläser" med ett After Work-evenemang med två nya kvalificerade föredrag.

 

2020 AFTER WORK 12 oktober B

Ingela Jacobsson: Söderslätt – tidernas smörhåla

Ingela Jacobsson är tidigare museichef på Trelleborgs Museer. Där berättas om Skånes förflutna på ett roligt och nyskapande sätt. Så är Söderslätt också som en härligt tjock och rikt illustrerad historiebok med de 7000-åriga ”skateholmarna”, de manifesta spåren av magnifik vikingatid, urgammal byggnadstradition och kyrktäthet i världsklass. Ingela Jacobsson är sekreterare i Skånska Akademiens Vänförening.

Bo Lundgren: När bubblor brister – om finansiell krishantering

Bo Lundgren har som finansmarknadsminister och riksgäldsdirektör haft ansvar för att hantera kriserna på nittio-talet. Genom århundradena har lånefinansierad spekulation i tillgångar som exempelvis tulpanlökar, fastigheter och aktier lett till djupa ekonomiska kriser. Kan framtida kriser förebyggas eller kommer människors jakt på avkastning leda till nya?  Bo Lundgren innehar stol nr 6 i Skånska Akademien.

 Plats: Piratensalen, Grand Hotel i Lund, kl 18.00 - 19.30. 

Läs mer!