15april 

15aprilB Jan Samuelsson

Journalisten och dokumentärfilmaren Jan Samuelsson går i närkamp med ryktet om Skåne som ett nazistiskt fäste.

Är det sant? Hur går det ihop med att det är just här som nazisterna mött mest motstånd? Myter, falsarier och fakta hänger ihop – men skiljer sig också åt. Vi får en djupgående inblick i vårt lands sannolikt mest klantiga politiska rörelse någon­sin: De svenska nazisterna.

Utöver föredrag blir det filmvisning, samtal och frågestund.

I mitten av programmet blir det 30 minuters vin- och mingelpaus.

Läs mer!

 

AW SkanskaAkademien 230911

Peter Linde, docent i astronomi, innehar stol nr 16 i Skånska Akademien. Utforskningen av universum tar nu nya kliv med det fantastiska James Webb-teleskopet. Det första årets observationer har givit ny kunskap om kända fenomen, men också ställt nya frågor till forskningen. Hur bildades de första galaxerna? Finns det spår av liv på andra planeter? Peter Linde visar de första resultaten i form av bilder, lika utpräglat vackra som de är vetenskapligt spännande.

Vin och mingel — PAUS ca 30 minuter

Lena Sjöstrand, teol.dr, är domkyrkokaplan och församlings­herde i Lunds domkyrka. Som domkyrkokaplan har hon ett särskilt ansvar för gudstjänstlivet och för domkyrkans funk­tion som stiftskatedral. I hennes tjänst ingår arbetet med rela­tionen mellan kulturliv, konst och kyrka. Sedan 1996 har Lena arbetat med utställningar i kryptan vars äldsta altare nu fyller 900 år. Lunds domkyrka anses vara Nordens främsta efterföljare till kejsardomen i Speyer, Tyskland.

Läs mer!

 

5 dec 2022: After Work – Skånska Akademien föreläser

After Work på GRAND HOTEL (Piratensalen) med Linus Eriksson och Cajsa S LundFri entré.

AW SkanskaAkademien 221205sm

Varför är ombyggnad av Lund C så viktig för Öresunds­bron? Det är en av frågorna som Linus Eriksson, VD för Øresundsbro Konsortiet, diskuterar vid det folkbildande After Work den 5 december på Grand Hotel i Lund. Linus Eriksson inleder under rubriken Öresundsbron 22 år – framgång eller tomgång!

Vin och mingel — PAUS ca 30 minuter

Efter paus berättar musikarkeologen Cajsa S. Lund om bronslurar. Hennes föredrag illustreras av spel på rekonstruktioner av två 3000-åriga bronslurar, hittade i Danmark. Det är musiker från Ensemble Mare Balticum, specialiserade på tidiga brassinstrument, som kommer att traktera lurarna.

After Work arrangeras av Skånska Akademien och Vänföreningen i samarbete med Grand Hotel, Lund.

Grand öppnar sin bar i Piratenfoajén i god tid före föreläsningarna och har öppet även i pausen.

Läs mer!