Den 17 februari inleder vi året med ett nytt After Work-evenemang med två nya kvalificerade föredrag.

After Work 17 februari i Lund

Peter Linde: Hur Nobel är astronomin?

Nobels fysikpris delades nyligen ut för nya upptäckter i kosmos. Det är inte första gången astronomer fått nobelpris. Peter Linde, docent i astronomi, och populärvetenskaplig författare, berättar om belönade upptäckter. Han innehar stol nr 16 i Skånska Akademien.

Cecilia Nelson: Varför just de här utställ­ningarna?

Efter drygt 110 utställningar, som hon ansvarat för på Lunds Konsthall, berättar hon nu varför just de här utställningarna valdes. Cecilia Nelson är en av Lunds tongivande kulturgestalter och innehar stol nr 5 i Skånska Akademien.

Plats: Piratensalen, Grand Hotel i Lund, kl 18.00 - 19.30. 

Läs mer!