Läs presentationen! Dessvärre fick Heidi Avallan ge återbud men kom vid ett senare tillfälle.

21 mars: After Work – Skånska Akademien föreläser

AW22mars22

OBS! Heidi Avellan har precis meddelat att hennes mamma just gått bort och att hon därför tyvärr inte kan medverka vid After Work idag måndag 21 mars. Hon hälsar att hon gärna återkommer vid senare tillfälle. Skånska Akademien beklagar djupt hennes sorg. Vi genomför ändå After Work med Ulf Körners aviserade föreläsning, som börjar kl. 18:00.

After Work på GRAND HOTEL (Piratensalen) med Heidi Avellan och Ulf Körnersom föreläser om politiska och teletekniska aktualiteter!

Fri entré.

Ulf Körner inleder. Han är professor emeritus vid institutionen för Elektro- och informationsteknik (”teletrafiksystem”) vid Lunds Tekniska Högskola. 

Vin och mingel-PAUS ca 30 minuter; därefter talar

Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenska Dagbladet, som med sina artiklar och krönikor är en viktig röst från Skåne i det nationella mediebruset.

After Work arrangeras av Skånska Akademien och Vänföreningen i samarbete med Grand Hotel, Lund.

Grand öppnar sin bar i Piratenfoajén i god tid före föreläsningarna och har öppet även i pausen.

Ni som vill äta efteråt i Gambrinus eller i Matsalen, boka bord på telefon 046-280 61 00 eller på www.grandilund.se

redline

 

25 okt: After Work – Skånska Akademien föreläser

AW25okt21

Växelspel

– när poesin och musiken befruktar varandra

Niklas Törnlund är förlundad poet och musiker. Gunnar Jans­son är musiker och tonsättare med djup skånsk förankring. Som komponist har Gunnar Jansson ett starkt förhållande till ordet och som poet har Niklas Törnlund ett minst sagt dito till musiken. De kommer att berätta bland annat om hur deras vägar korsades genom Malmö SymfoniOrkester och om sitt gemensamma opus Kulmen – ett verk för blandad kör och orkester – där de två konstformerna dikt och musik befruktar och lyfter varandra.

Dessutom läser Niklas ur sin senaste diktsamling Ad lib – improvisationer kring klassisk musik. Och Gunnar bjuder på musik ur sin digra klassiska verklista, framförd på altfiol.

Niklas Törnlund och Gunnar Jansson är båda ledamöter i Skånska Akademien. De innehar stol nr 1 respektive stol 8.

Läs mer!

redline

17 okt  2021: After Work – Skånska Akademien föreläser

AW SkanskaAkademien 221017sm

After Work på GRAND HOTEL (Piratensalen) med Tomas Axnér och Heidi Avellan!

Fri entré.

Tomas Axnér har vi lärt känna som elithandbollsspelare och är sedan 2020 ledare för det framgångsrika svenska damhandbollslaget. Tomas Axnér delar med sig av erfarenheter och upplevelser, inte minst om handbollen från ett inifrånperspektiv.

Vin och mingel-PAUS ca 30 minuter; därefter talar

Heidi Avellan är sedan 2005 politisk chefredaktör och ledarskribent på Sydsvenska Dagbladet. Hon är en av Sveriges mest kända politiska journalister som med sina artiklar och krönikor utgör en viktig röst från Skåne i det nationella mediebruset. 

After Work arrangeras av Skånska Akademien och Vänföreningen i samarbete med Grand Hotel, Lund.

Grand öppnar sin bar i Piratenfoajén i god tid före föreläsningarna och har öppet även i pausen.

Ni som vill äta efteråt i Gambrinus eller i Matsalen, boka bord på telefon 046-280 61 00 eller på www.grandilund.se

redline