2 maj: Vårfest på Grand Hotel i Lund

vårfest2022

Vårfesten har som tema Skånska slott och herresäten och dess betydelse för det skånska jordbruket och för skånsk kultur.

På eftermiddagen blir det föredrag i Piratensalen av Hans Ramel, fideikommissarie på Övedskloster, Peder Lamm, antikexpert och Ingrid Sarlöv Herlin, landskapsarkitekt.

På kvällen blir det middag i Grands matsal med underhållning på högsta nivå med acordeonisten Lars Holm och  saxofonisten Inge Petersson-Lindbäck.

Läs mer!