2 maj: Vårfest på Grand Hotel i Lund

vårfest2022

Vårfesten har som tema Skånska slott och herresäten och dess betydelse för det skånska jordbruket och för skånsk kultur.

På eftermiddagen blir det föredrag i Piratensalen av Hans Ramel, fideikommissarie på Övedskloster, Peder Lamm, antikexpert och Ingrid Sarlöv Herlin, landskapsarkitekt.

På kvällen blir det middag i Grands matsal med underhållning på högsta nivå med acordeonisten Lars Holm och  saxofonisten Inge Petersson-Lindbäck.

Läs mer!

Skånska Akademiens Årsfest

IMG 7784

 

10 mars gick Skånska Akademiens årliga högtidliga årsfest av stapeln på Grand Hotell. Den inleddes med mingel och boksläpp med anledning av Leif H Hjärres bok, ”Österlenskt och Österländskt”. Därefter blev det ett fullödigt program i Piratensalen, bl a med ett musikackompanjerat högtidstal av Niklas Törnlund och utdelande av diplom. Sedan vidtog en supé i Stora Salen. Årsfesten blev mycket lyckad och uppskattad av de ca 90 deltagarna. Mer inom kort, inte minst bilder!  

Läs mer!

 

 

Skånska Akademien

Vänföreningen

 
 

Director

Ordförande

 
 

Martin Martinsson
Tel: 0705-65 42 94

E-post: director(at)skanskaakademien.se

Göran Alvek
Tel: 073-80 20 140

E-post: alvek(at)telia.com

 
       
 

Prodirector

Sekreterare

 

Ulf Körner

Epost: ulf.korner(at)eit.lth.se

Ingela Jacobsson

E-post: ingelajacobs(at)gmail.com

 

Secretaria

Bankgiro nr  842-7817

 
 

Cajsa S Lund
Tel: 0708-20 58 85

E-post: secretarius(at)skanskaakademien.se

   

Cancellarius

   

Peter Linde
Tel: 0705-64 53 16

E-post: cancellarius(at)skanskaakademien.se

   

Bankgiro nr 125-6569

Swish 123 596 79 71

   
 

Samarbetspartner: Grand Hotel, Lund

 
 
 
 

Följ oss på

 
 

Hemsida: www.skanskaakademien.se

Hemsida:  vanforeningen.com

 
     
  Gemensam Facebook: Skånska Akademien med vänner
 
     

 

Synpunkter och förslag angående denna hemsida skickas till webmaster(at)skanskaakademien.se.