25 okt: After Work – Skånska Akademien föreläser

AW25okt21

Växelspel

– när poesin och musiken befruktar varandra

Niklas Törnlund är förlundad poet och musiker. Gunnar Jans­son är musiker och tonsättare med djup skånsk förankring. Som komponist har Gunnar Jansson ett starkt förhållande till ordet och som poet har Niklas Törnlund ett minst sagt dito till musiken. De kommer att berätta bland annat om hur deras vägar korsades genom Malmö SymfoniOrkester och om sitt gemensamma opus Kulmen – ett verk för blandad kör och orkester – där de två konstformerna dikt och musik befruktar och lyfter varandra.

Dessutom läser Niklas ur sin senaste diktsamling Ad lib – improvisationer kring klassisk musik. Och Gunnar bjuder på musik ur sin digra klassiska verklista, framförd på altfiol.

Niklas Törnlund och Gunnar Jansson är båda ledamöter i Skånska Akademien. De innehar stol nr 1 respektive stol 8.

Läs mer!

redline