Skånsk nationalencyklopedi i ett supplementband (1996)

utgiven av Skånska Akademien, Corona AB 1995, 212 sidor

1995Redaktion:
Helmer Lång (HL) huvudredaktör, docent i litteraturvetenskap
Lars Welinder (LgW) & Göran R. Buckhorn (GRB)
 
Medarbetare:

Hans-Uno Bengtsson  docent i teoretisk fysik
Birger Bergh  professor i klassiska språk
Peter Broberg  professor i arkitektur
Sten Fristedt  redaktör, byskollärare, gästskribent
Birgit Lindström  författare
Max Lundgren författare
Runo Löwenmo  landskapsarkitekt
Kjell Åke Modéer  professor i rättshistoria
Stig Persson  docent i kardiologi
Åke Ringberg redaktör, gästskribent
Lars Rosander  författare, gästskribent
Göran Rystad  professor i historia
Eva Sköld  regissör
Bertil Svensson  tv-producent
Max von Sydow  skådespelare
Sten-Bertil Vide  fil.dr i nordiska sprak
Gösta Vitestam  prof. i österlenska språk, gästskribent