Mat - Minnen och Menyer (2007)

Utgiven av Skånska Akademien, Artograf förlag, Simrishamn 2007

2006Redaktör: Helmer Lång

Helmer Lång: Förord.                                                     
Göran Herméren: Ouvertyr.
Gabriel Jönsson: Gåsablot och julslakt.
Sten Broman: En matkomposition.
Sigrid Combuchen: Tillbakablickar.
Marianne Dock: Rååbanans pågatågsakademi.
Göran Hermerén: Ur Matglade Munchausens minnen och menyer.
Leif Hjärre: Mårtensafton.
Helmer Lång: Skånsk mat "Det ätligt sköna".
Katarina Mazetti: Skärgårdsminnen.
Sven-Olle Olsson: Måltider och minnen.
Cecilia Nelson: Fattiga riddare och polska kuvert.
Nils Arvid Bringeus: Munkar och äbleskivor.
Sven Rosborn: Bröllopsbesvär.
Bertil Svensson: Livets måltider.
Leif Hjärre: Varning för alkoholfritt.
Jan Mårtensson: En kokboksförfattares bekännelser. Ur Herr Homans matminnen.
Jan Linders: Trumpetsolo. En ond kaka.
Peter Stenkula: En säregen middagsupplevelse i Pyibgyang.
Helmer Lång: Maten i skånsk kultur. Bevingade ord om mat.
Hans-Uno Bengtsson: äppelpaj och stjärnvind. Om konvektion.

Skåne - Absolut, 25-års jubileumskavalkad av Skånska Akademien (2006)

utgiven av Skånska Akademien, Artograf Förlag, Simrishamn 2006, 197 sidor

2005Redaktörer: Helmer Lång och Bertil Svensson
 
Gabriel Jönsson: Poste Restante "Flaskpåst" 1920; Återkomst, Flundrör
Sten-Bertil Vide: Skånes landskapsblomma och dess närmaste släktingar, Skånsk kalender (1982)
Birgit Lindström: Fårr 60 år sin på Österlen; Panntofflegröden, Mad å arbajj, Gögjen, Mat, madaro och gille (1983)
Peter Broberg: Historien am Hisken, Skånska strövtåg (1984)
Helmer Lång: Lovsång, Skånska minnen och myter (1985)
Lars Larsson: Skåningar under första halvlek, Skåningar (1986)
Louise Vinge: Från Hantverksgatan och Helganabacken, Vårt Skåne (1987)
Stig Persson: Lund i vårt hjärta, Vårt Skåne (1987)
Max Lundgren: En god människa, Skånsk blanning (1988)
Helmer Lång: Strindberg i sitt lundensiska laboratorium, Galningar i Skåne ( 1989)
Birger Bergh: Horatii skånska vänner, Galningar i Skåne ( 1989)
Peire Vidal/Helmer Lång: "Kärlek till Skåne" (såsom Peire Vidal kunde ha diktat, om han hört hemma i "Sveriges Provence", Skånska städer och landskap (1990)
Hans Alfredsson: Helsingborgs Clark Kent, Skånska städer och landskap ( 1990)
Jaques Werup: Bortom landsvägen, i december, Skånska städer och landskap (1990)
Göran Rystad: Per Albin - den kloke statsmannen, Genier å kloge i Skåne (1990)
Bertil Svensson: Sådan var han egentligen, Sten Broman, Genier å kloge i Skåne ( 1991)
Kjell Åke Modéer: Quo vadis, Johan C. W. Thyrén? Skånska vägar och avvägar (1992)
Sven Delblanc: En skåning i Trosa, Skånska vägar och avvägar (1992)
Birger Bergh: Skånska och engelska in- och utfarter. Skånska vägar och avvägar (1992), Ortojj åm vaijjar, Skånska vägar och avvägar (1992)
Helmer Lång: Piratenstatyn på Kivik, Skånska hör- och sevärdheter (1993)
Max Lundgren: Hos fresören i Malme, Skånska hör- och sevärdheter (1993)
Helmer Lång: En visa med historia, Skånska hus och herresäten (1994)
Sten-Bertil Vide: Huset, Skånska hus och herresäten (1994)
Ur skånsk nationalencyklopedi i ett supplementband (1995):

Arboretum, Ln (Runo Löwenmo);
Bredarör, HL (Helmer Lång);
Gårillen, PB (Peter Broberg);
Kontrapunkt, BSv (Bertil Svensson);
Kräfs, HL;
Locus peccatorum, KAM (Kjell Åke Modéer);
Lundasången, SP (Stig Persson);
Max von Sydow: Skånska på scenen

Eva Sköld: En fullfjädrad särling, Särlingar i Skåne (1996)
Runo Löwenmo: Diplomatämnet som kom att bli spion, Särlingar i Skåne, (1996)
Peter Broberg: Kun en kjole, Gräbbor, Töser; Kvingor; Nådor (1997)
Birgit Lindström: Tre kvingor från förra seklet, Gräbbot; Töser; Kvingor; Nådor (1997)
Sixten Nordström: La Nilsson, Gräbbor; Töser; Kvingor; Nådor (1997)
Hans-Uno Bengtsson: Kärleken till de fyra mandarinerna, Skrönor från Skåne (1998)
Bertil Svensson: Vådan av utbrytarkungar, Skrönor från Skåne (1998)
Max Lundgren: När det skånska försvaret sviktade, Stora dryckesboken (1999); Anekdoter, Stora dryckesboken (1999)
Nils Stjernquist: Skånska vägar till Stockholm - ett långtidsperspektiv, Från fästig till bredband (2000)
Cecilia Nelson: Ett fall för renhållningsverket, Skånska fall (2001)
Stig Persson: Ett Perssonligt fall, Skånska fall (2001)
Göran Hermerén: Filosofiska hopp och fall i Lund, Skånska hopp och övertramp (2002)
Max Lundgren: Ett av mina första smultronställen - gamla idrottsplatsen i Malmö 1949, Skånska smultronställen och tistelhagar (2003)
Leif Hjärre: Kokt ål skärper intelligensen, (2006)
Katarina Mazetti: Ny vind i den skånska skolan, (2006)

2003Skånska smultronställen och tistelhagar (2004)

utgiven av Skånska Akademien, Kiviksgårdens Förlag, Ystad 2003, 156 sidor

Redaktör: Bertil Svensson
 
Stig Persson: Utdrag ur högtidstal vid Skånska Akademiens årsfest 2003
Lennart Engstrand: Smultron och tistlar
Peter Broberg: NaturSmultron och TechnoTistlar i Rönnebjer
Gösta Vitestam: En stenådersmänniskas funderingar i Haväng
Gösta Vitestam: Skolsalen - ett livslångt smultronställe
Gösta Vitestam: Från smultronstället til1 tistelsnåret
Max Lundgren: Hela släktens sommarhus
Helmer Lång: Flickorna Lundgren på Skäret
Patrick Meurling: Billebjer och Holmabacken - en fysiografisk jämförelse
Sixten Nordström: Skåningar som visat vägen
Stig Persson: Lundagård, första maj, klockan 18.00
Helmer Lång: Drakabygget konsthall
Mikael Neumann: Goda grannar
Bertil Svensson: Där stenarna ropar
Sixten Nordström: Sillen i Skanör
Helmer Lång: Fredriksdals många smultronstallen
Max Lundgren: Ett av mina första smultronställen
Peter Larsson: Orrspel och ejdersträck
Helmer Lång: Rut på Skäret
Lars Rosander: Till en humoresque av Dvorak
Björn Gyllix: Trankebar
Peter Broberg: Smultronsträngen över sundet

Skånska in- och utvandrare (2005)

utgiven av Skånska Akademien, Kiviksgårdens Förlag, Ystad 2004, 132 sidor

Redaktör: Bertil Svensson
 
Kjell-Åke Modéer: Kulturmöten i en öppen region - Högtidsanförande vid Skånska Akademiens årsfest 2004
Björn Ranelid: Språket - inte bara ord
Helmer Lång: Konstens nyskapande invandrare - Gustav Kraiz
Mikael Neumann: Jag är svensk
Björn Gyllix: Den infödda och den svenska eliten - Den ideologiska och ekonomiska kampen i Skåne under 1600-talet
Peter Broberg: De skånska dagsvandrarna och Louisiana
Gösta Vitestam: Skåningar som både ut- och invandrare
Gösta Vitestam: Skånsk utvandring norrut
Göran Hermerén: Invandrare i människokroppen - problem och möjligheter
Hans-Uno Bengtsson: Hon är min och jag älskar henne!
Patrick Meurling: Springande, simmande och f1ygande invandrare
Peter Broberg: En vertikal upp- och nertflyttare
Inge Gärsgård: Ålen - en in- och utvandrare
Sixten Nordström: Språnget ut i det okända
Lars Rosander: Utevandrare i spårsnö
Peter Broberg: En märklig invandrare eller strömmingsflundrans intåg
Cecilia Nelson: Tre internationella konstnärer
Göran Hermerén: Invandrare, utvandrare, gästarbetare och pendlare - några tidiga konstnärer i Torekov
Skånska Akademiens ledamöter
Bertil Svensson: Kollage

Skånska hopp och övertramp (2003)

utgiven av Skånska Akademien, Corona, Lund 2002, 228 sidor

Redaktör: Bertil Svensson
 
Max Lundgren: Äventyr i hundbranschen
Göran Hermerén: Filosofiska hopp och fall i Lund
Hans Wallmark: Skånska hopp och avhopp
Stig Persson: Finns det hopp, doktorn?
Peter Broberg: Den skånska Framtidsstaden och tre generationer byggtankar
Gösta Vitestam: Reflektioner om ett skånskt hopp
Helmer Lång: Den håppande poggan
Göran Hansson: Det skånska språket och världspolitiken
Staffan Wictorin: Jens från Sillaröd fick nytt hopp i Costa Rica
Carl-Olof Orsander: Skånebravaden
Lars Welinder: Hopp med stort plums
Birger Bergh: Ett förtvivlat hopp
Helmer Lång: Hoppets bevingade variationer
Mikael Neuman: Leva på hoppet
Patrik Meurling: Hoppfullt bestiarium
Lennart Engstrand: Hoppet om ett liv i siden
Lars Rosander: Kyrkbröllop
Göran Hermerén: Hopplock och Hopp-lock - ordbråk och mordstäv
Helmer Lång: Ett hopplöst fall - Piratens hopp om bättring
Peter Broberg: Harangering av TV2/Lorry & Sydnytt vid Skånska Akademiens årsfest 2002-03-16
Bertil Svensson: Sten Broman - en av Skånska Akademiens grundare
Helmer Lång: Skånska Akademien - Ostraffbart hopp - En rapsodi över tjugoen år