Skånska hus och herresäten (1995)
 

utgiven av Skånska Akademien, Bra Böcker, Ungern 1994, 148 sidor
1994Redaktör: Helmer Lång

Helmer Lång: En visa med historia
Bengt Hjelmqvist: "Skånska slott och herresäten"
Hjalmar Gullberg - Bengt Hjemqvist: Skånska slott och herresäten
Helmer Lång: Slotten i visan:
I. Glimmingehus -oförstörbart och obeboeligt
II. Torup och de dådkraftiga kvinnorna
III. Toppeladugård - lyckad pastisch
IV. Skabersjö och grevarna Thott
V. Trollenäs och Trollarna
VI. Övedskloster - övergår allt!
VII. Hvidarp/Hviderup - Ramlarnas stamgods
VIII. Borgeby och Ernst Norlind
IX. Ellinge, Wrangel och spökena
X. Sofiero - det kungliga lustslottet
XI. Trolle-Ljungby - horn och troll
Helmer Lång: Sövdeborg - slottet i mitt hjärta
Lars Rosander: Bäckaskog - biskopar, grevar, kungar
Runo Löwenmo: Gyllebo - sägnernas slott på Österlen
Bertil Svensson: Bosjökloster - en örtagård med anor
Margareta Ramsay: Krapperup
Hans-Uno Bengtsson: Christinehof - det skånska vinslottet
Peter Broberg: Alla tiders bindvirke eller Det skånska huset
Hans Jerenäs: Universitetshuset och sfinxerna
Sten-Bertil Vide: "Huset"
Birgit Lindström: Den goe värmen
Birgit Lindström: Tre dikter om gamla hus på Österlen
Eva Sköld: Thalias hus i Malmö
Gösta Vitestam: Piratens hus och Kiviks Värdshus