Skånska hopp och övertramp (2003)

utgiven av Skånska Akademien, Corona, Lund 2002, 228 sidor

Redaktör: Bertil Svensson
 
Max Lundgren: Äventyr i hundbranschen
Göran Hermerén: Filosofiska hopp och fall i Lund
Hans Wallmark: Skånska hopp och avhopp
Stig Persson: Finns det hopp, doktorn?
Peter Broberg: Den skånska Framtidsstaden och tre generationer byggtankar
Gösta Vitestam: Reflektioner om ett skånskt hopp
Helmer Lång: Den håppande poggan
Göran Hansson: Det skånska språket och världspolitiken
Staffan Wictorin: Jens från Sillaröd fick nytt hopp i Costa Rica
Carl-Olof Orsander: Skånebravaden
Lars Welinder: Hopp med stort plums
Birger Bergh: Ett förtvivlat hopp
Helmer Lång: Hoppets bevingade variationer
Mikael Neuman: Leva på hoppet
Patrik Meurling: Hoppfullt bestiarium
Lennart Engstrand: Hoppet om ett liv i siden
Lars Rosander: Kyrkbröllop
Göran Hermerén: Hopplock och Hopp-lock - ordbråk och mordstäv
Helmer Lång: Ett hopplöst fall - Piratens hopp om bättring
Peter Broberg: Harangering av TV2/Lorry & Sydnytt vid Skånska Akademiens årsfest 2002-03-16
Bertil Svensson: Sten Broman - en av Skånska Akademiens grundare
Helmer Lång: Skånska Akademien - Ostraffbart hopp - En rapsodi över tjugoen år