Skånska fall (2002)

utgiven av Skånska Akademien, Corona, Emmaboda 2001, 200 sidor

2001Redaktör: Bertil Svensson
 
Bertil Svensson: Förord eller En årsboksredaktörs vardag eller Ett fall för Bombi Bitt
Helmer Lång: Flicka från Backafall
Cecilia Nelson: Ett fall för Renhållningsverket
Peter Broberg: Gatunamnspåtryckningen i Skåneland - ett knäfall för överheten
Sixten Nordström: Ett fall för pianot
Göran Hermerén: Logiska fall och fallgropar
Mikael Neuman: Hopp och fall
Helmer Lång: Överfall på Hallands ås
Cecilia Nelson: Ett fall för kulturchefen
Peter Broberg: När den skånska telefonen blev "Spansk i Truten" - eller när skånskan fallerar
Gösta Vitestam: Fallet med de urgamla skåningarna i suset av historiens vingslag
Lennart Engstrand: Ödesdigert förfall eller snålheten och visheten
Stig Persson: Om tonfall och sjukdomsfall
Kjell Åke Modéer: Ut med jesuiten!
Åke Cato: En dag i Tomelilla dog Roosevelt
Bertil Svensson: Mölle för hundra år sedan - ett moraliskt förfall
Jan Mårtensson: Lundensiska mordfall på låtsas
Peter Broberg: Till den skånska sillens ära
Stig Örjan Ohlsson: Fallna skånska vikingar vid Uppsala?
Jan Sigurd: Ellen från Backafall
Helmer Lång: Ett fall framåt för Helsingborg - Dunkers Kulturhus
Sixten Nordström: Ett ömtåligt fall
Cecilia Nelson: Ett renlighetsfall
Gösta Vitestam: Det lundensiska syndafallet - ett mordfall 1687
Peter Broberg: Tennis på skånska - ett annorlunda fall
Staffan Wictorin: Faller en - falleralla!
Stig Persson: Ett Perssonligt fall
Patrik Meurling: Fallet Fyledalen
Jan Sigurd: Tjejen från Backafall
Högtidstal hållet vid Skanska Akademiens 20 års jubileum 17/3 2001
Kjell Åke Modéer: Den skånska regionen i tid och rum