Från fästig till bredband, om skånska kommunikationer (2001)

utgiven av Skånska Akademien, Corona, Lund 2000, 176 sidor

2000Redaktör: Patrick Meurling
 
Patrick Meurling: Förord

Naturen och människorna

Lennart Engstrand: Skånska växtvandringar
Ronnie Liljegren: Broarna innan bron fanns - däggdjurens Öresundsförbindelser
Lars Larsson: Di fåste fjeden - skånsk in- och utvandring
Thomas Alerstam: Skånska fågelvägar
Sten Andreasson: Långpendlare och närtrafikanter i fiskarnas värld
 

Olika satt att färdas

Kay Hansen: Den gamla vägen
Patrick Meurling: Skånsk vägrapsodi
Hans-Uno Bengtsson: Färdkost
Patrick Meurling: Vattenvägar i Skåne
Lennart Améen: Kring skånska järnvägar
Patrick Meurling: I Mårten Sjöbecks spår längs skånska banor
Sven Stridsberg: Far och flyg i Skåne - 90 år i luften
Gösta Vitestam: Arabernas bild av Skåne vid förra millennieskiftet
Nils Lewan: Skånska rörelser
Nils Stjernquist: Skånska vägar till Stockholm - ett långtidsperspektiv
 

En blandad kompott

Helmer Lång: Lyriska vandringar i Skåne
Svante Nordin: Resor i skånsk litteratur
Christian Irhammar: Skånska reseskildringar
Jan-Öjvind Swahn: In-, ut- och kringvandrare i skånsk folklore
Max Lundgren: Skriftväxling
Gösta Bruce: Skånska fonetiska genvägar
Peter Broberg: Bridge between troubled people
 

Etermedia och tele

Bertil Svensson: Från kristallen den fina till TV:s genombrott
Anders Cedervall: Från optisk telegraf till bredband i skånska telekommunikationer