Skånsk kalender Strövtåg, dikter, essäer och humoresker (1985)

utgiven av Skånska Akademien
Bokförlaget Settern, Ystad 1984,
165 sidor samt kalender
1984Redaktörer: Birger Bergh och Helmer Lång

Några förord
Gabriel Jönsson: Lyriska strövtåg
Nils Poppe: Skånska teaterminnen
Kjell-Åke Modéer: Sten Broman, skåning och lundensare
Helmer Lång: Den bortglömda skånska litteraturen
Birger Bergh: Skånsk latinpoesi
Bengt Sjögren: Bäckahästen - lever den än?
Louise Vinge: Skåningar på pedagogisk vandring i Blekinge år 1841
Knut Haeger och Carl-Erik Stiernswärd: De sköna taken på Sövdeborg
Birgit Lindström: Frå Listarums Backa å Komsta stengravvor
Sten-Bertil Vide: Strövtåg bland skåningar
Runo Löwenmo: Snickaresnack
Peter Broberg: Historien om Hisken
Sten-Åke Nilsson: Gunnar Norrmans skånska strövtag
K Arne Blom: Hurusom kyrkoherden i Hönsinge ville vårda en själ
Jan Moen: Konsten att bli skåning

Skånska akademiens ledamöter 1984