Konsten att bli skansk

 

Konsten att bli skansk uppslag 1

 

Att vara skåning är att vara delad. Regionen är på en gång landets mest mångkulturella och samtidigt dess mest provinsiella i bemärkelsen lantlig och traditionsbunden. Bland de 1,3 miljoner invånarna finns såväl främlingsrädsla som tolerans och global orientering.

Den uppgift som Skånska Akademien tar upp är hur det egentligen går till att bli skånsk. Och om det spelar någon roll. I en rad korta betraktelser får vi möta olika perspektiv – alltifrån bilder ur samtiden till historiska nedslag. Boken genomsyras av Akademiens blygsamma motto: Kultur och humor.

 

Medverkande: Sven Rosborn, Niklas Törnlund, Bengt Knutsson, Fredrik Ekelund, Irka Cederberg, Erik Hirschfeld, Peder Lamm, Leif H. Hjärre,  Cajsa S. Lund, Cecilia Nelson, Orvar Löfgren, Christer Liljemark.

Redaktörer: Jonas Frykman och Anna Alsmark

Formgivning: Lönegård & Co i Lund.

jonasf

"Zlatan mer skånsk än Edvard Persson" Se SVT:s intervju med Jonas Frykman!

Skriften finns vid olika försäljningsställen (bl a på Arkens bokhandeln, Kyrkogatan 4, Lund) samt under Skånska Akademiens arrangemang. Den kan också beställas via epost: .

Specialpris! Sätt in 50 kr + porto till vårt bankgiro nr 125-6569, så skickar vi boken, glöm ej namn, postadress och e-postadress. Det går  också att att använda Swish (se nedan), helst då kompletterat med ett mejl med uppgifterna.

 

 

88 sidor

Pris 50 kr + porto

Bankgiro 125-6569

Swish 123 596 79 71