Skåne - Absolut, 25-års jubileumskavalkad av Skånska Akademien (2006)

utgiven av Skånska Akademien, Artograf Förlag, Simrishamn 2006, 197 sidor

2005Redaktörer: Helmer Lång och Bertil Svensson
 
Gabriel Jönsson: Poste Restante "Flaskpåst" 1920; Återkomst, Flundrör
Sten-Bertil Vide: Skånes landskapsblomma och dess närmaste släktingar, Skånsk kalender (1982)
Birgit Lindström: Fårr 60 år sin på Österlen; Panntofflegröden, Mad å arbajj, Gögjen, Mat, madaro och gille (1983)
Peter Broberg: Historien am Hisken, Skånska strövtåg (1984)
Helmer Lång: Lovsång, Skånska minnen och myter (1985)
Lars Larsson: Skåningar under första halvlek, Skåningar (1986)
Louise Vinge: Från Hantverksgatan och Helganabacken, Vårt Skåne (1987)
Stig Persson: Lund i vårt hjärta, Vårt Skåne (1987)
Max Lundgren: En god människa, Skånsk blanning (1988)
Helmer Lång: Strindberg i sitt lundensiska laboratorium, Galningar i Skåne ( 1989)
Birger Bergh: Horatii skånska vänner, Galningar i Skåne ( 1989)
Peire Vidal/Helmer Lång: "Kärlek till Skåne" (såsom Peire Vidal kunde ha diktat, om han hört hemma i "Sveriges Provence", Skånska städer och landskap (1990)
Hans Alfredsson: Helsingborgs Clark Kent, Skånska städer och landskap ( 1990)
Jaques Werup: Bortom landsvägen, i december, Skånska städer och landskap (1990)
Göran Rystad: Per Albin - den kloke statsmannen, Genier å kloge i Skåne (1990)
Bertil Svensson: Sådan var han egentligen, Sten Broman, Genier å kloge i Skåne ( 1991)
Kjell Åke Modéer: Quo vadis, Johan C. W. Thyrén? Skånska vägar och avvägar (1992)
Sven Delblanc: En skåning i Trosa, Skånska vägar och avvägar (1992)
Birger Bergh: Skånska och engelska in- och utfarter. Skånska vägar och avvägar (1992), Ortojj åm vaijjar, Skånska vägar och avvägar (1992)
Helmer Lång: Piratenstatyn på Kivik, Skånska hör- och sevärdheter (1993)
Max Lundgren: Hos fresören i Malme, Skånska hör- och sevärdheter (1993)
Helmer Lång: En visa med historia, Skånska hus och herresäten (1994)
Sten-Bertil Vide: Huset, Skånska hus och herresäten (1994)
Ur skånsk nationalencyklopedi i ett supplementband (1995):

Arboretum, Ln (Runo Löwenmo);
Bredarör, HL (Helmer Lång);
Gårillen, PB (Peter Broberg);
Kontrapunkt, BSv (Bertil Svensson);
Kräfs, HL;
Locus peccatorum, KAM (Kjell Åke Modéer);
Lundasången, SP (Stig Persson);
Max von Sydow: Skånska på scenen

Eva Sköld: En fullfjädrad särling, Särlingar i Skåne (1996)
Runo Löwenmo: Diplomatämnet som kom att bli spion, Särlingar i Skåne, (1996)
Peter Broberg: Kun en kjole, Gräbbor, Töser; Kvingor; Nådor (1997)
Birgit Lindström: Tre kvingor från förra seklet, Gräbbot; Töser; Kvingor; Nådor (1997)
Sixten Nordström: La Nilsson, Gräbbor; Töser; Kvingor; Nådor (1997)
Hans-Uno Bengtsson: Kärleken till de fyra mandarinerna, Skrönor från Skåne (1998)
Bertil Svensson: Vådan av utbrytarkungar, Skrönor från Skåne (1998)
Max Lundgren: När det skånska försvaret sviktade, Stora dryckesboken (1999); Anekdoter, Stora dryckesboken (1999)
Nils Stjernquist: Skånska vägar till Stockholm - ett långtidsperspektiv, Från fästig till bredband (2000)
Cecilia Nelson: Ett fall för renhållningsverket, Skånska fall (2001)
Stig Persson: Ett Perssonligt fall, Skånska fall (2001)
Göran Hermerén: Filosofiska hopp och fall i Lund, Skånska hopp och övertramp (2002)
Max Lundgren: Ett av mina första smultronställen - gamla idrottsplatsen i Malmö 1949, Skånska smultronställen och tistelhagar (2003)
Leif Hjärre: Kokt ål skärper intelligensen, (2006)
Katarina Mazetti: Ny vind i den skånska skolan, (2006)