järnklotet

Lördag 3 oktober är det åter dags för SKÅNSKA AKADEMIEN att dela ut vandringspriset Årets Medelpunkt i det som är Skånes mittpunkt eller om man så vill Mittelen, det vill säga Höör.

I år tilldelas KALLE LIND denna utmärkelse. Bland tidigare prismottagare kan nämnas Anne Lundberg, Eva Rydberg, Johan Wester, Jan Troell och Ewa-Gun Westford.

Prisceremonien den 3 oktober är Corona-anpassad. Den äger rum i Karlskronasalen på stiftsgården Åkersberg i Höör, med start klockan 11:30 och varar till ca 12:45.

Läs mer!

 

 

 

 

järnklotet

Lördag 6 oktober är det åter dags för SKÅNSKA AKADEMIEN att dela ut vandringspriset Årets Medelpunkt i det som är Skånes mittpunkt eller om man så vill Mittelen, det vill säga Höör.

I år är det polisen EWA-GUN WESTFORD som tilldelas denna utmärkelse. Bland tidigare prismottagare kan nämnas Anne Lundberg, Jan Lundgren, Eva Rydberg, Percy Nilsson,  Johan Wester och Jan Troell.

Läs mer!

 

PercyNilssonDen 3 oktober firades den sjunde Mittelendagen i Höör och Percy Nilsson blev utsedd och hedrad som Årets Medelpunkt 2015. Vädret var strålande och antalet besökande vid Mittelen var drygt 100 personer. Firandet inleddes i Åkersbergs Frihetens kapell med tal och körsång. Vid själva Mittelen-monumentet förärades sedan Percy Nilsson sitt fina vandringspris.

mittelenÅr 2009 fastställde Skånska Akademien Skånes geografiska tyngdpunkt till Brännemölla i Höör. Från Akademiens sida ville man ha ett minnesmärke som alla i Skåne kunde känna samhörighet med. Genom tyngdpunkens utmärkning och ett årligt evenemang kring detta vill Skånska Akademien visa att alla geografiska delar av Skåne är viktiga, inte minst då det under en längre tid alltmer lagts mest fokus på Öresundsregionen.

Genom tyngdpunkens utmärkning och ett årligt evenemang kring detta vill Skånska Akademien visa att alla geografiska delar av Skåne är viktiga, inte minst då det under en längre tid alltmer lagts mest fokus på Öresundsregionen.