Rolf Lindroths tal under Skånska Akademiens festmiddag på Grand Hotel i Lund den 8 mars 2014 med siktet på skånska Höör. Också Anna Palms varma mottagande av talet.