Under Skånska Akademiens septembermöte på Grand Hotel i Lund den 9 sept 2013 höll Anna Alsmark ett anförande om "Skånska Litteraturrundan", ett evenemang som för första gången avhölls under våren 2013.