mittelenÅr 2009 fastställde Skånska Akademien Skånes geografiska tyngdpunkt till Brännemölla i Höör. Från Akademiens sida ville man ha ett minnesmärke som alla i Skåne kunde känna samhörighet med. Genom tyngdpunkens utmärkning och ett årligt evenemang kring detta vill Skånska Akademien visa att alla geografiska delar av Skåne är viktiga, inte minst då det under en längre tid alltmer lagts mest fokus på Öresundsregionen.

Genom tyngdpunkens utmärkning och ett årligt evenemang kring detta vill Skånska Akademien visa att alla geografiska delar av Skåne är viktiga, inte minst då det under en längre tid alltmer lagts mest fokus på Öresundsregionen.