Verksamhetsberättelser

Akademiens årsmöte infaller i allmänhet i januari. Då presenterar ordföranden det gångna årets verksamhetsberättelse för godkännande av Akademien. Här följer senare års verksamhetsberättelser.

2013 VB 2014 VB 2015 VB 2016 VB    

2013 

2014

2015 

  2016