17 okt  2021: After Work – Skånska Akademien föreläser

AW SkanskaAkademien 221017sm

After Work på GRAND HOTEL (Piratensalen) med Tomas Axnér och Heidi Avellan!

Fri entré.

Tomas Axnér har vi lärt känna som elithandbollsspelare och är sedan 2020 ledare för det framgångsrika svenska damhandbollslaget. Tomas Axnér delar med sig av erfarenheter och upplevelser, inte minst om handbollen från ett inifrånperspektiv.

Vin och mingel-PAUS ca 30 minuter; därefter talar

Heidi Avellan är sedan 2005 politisk chefredaktör och ledarskribent på Sydsvenska Dagbladet. Hon är en av Sveriges mest kända politiska journalister som med sina artiklar och krönikor utgör en viktig röst från Skåne i det nationella mediebruset. 

After Work arrangeras av Skånska Akademien och Vänföreningen i samarbete med Grand Hotel, Lund.

Grand öppnar sin bar i Piratenfoajén i god tid före föreläsningarna och har öppet även i pausen.

Ni som vill äta efteråt i Gambrinus eller i Matsalen, boka bord på telefon 046-280 61 00 eller på www.grandilund.se

redline