Akademiemöte 2013-05-13

Skånska Akademien avhöll sitt septembermöte 2013 på Grand Hotel. 15 personer hade mött upp och frånvarande hade alla inkommit med högst godtagbara förklaringar på bortvaron. Under mötet installerades landshövdingen i Skåne Margareta Pålsson till hedersledamot i akademien. Hon mottog av Director Sven-Olle R Olsson sitt akademietecken.

Efter det att ett stort antal programpunkter avklarats var det dags för akademieledamoten Anna Alsmark att berätta om den i våras av Författarcentrum Syd nystartade ”Skånska Litteraturrundan”. Några glimtar från detta anförande är uppfångade i vidstående videoklipp.