Symposiet "Utan jord - inget liv" 2015

Den 25 november 2015 avhölls på Grand Hotel i Lund det stora jordsymposiet. Arrangörer var Kungliga Fysiografiska Sällskapet och Skånska Akademien. Detta tvärvetenskapliga symposium hade samlat en talrik åhörarskara, långt över hundra personer. Under dagen kunde dessa åhöra inte mindre än 14 föredrag. Under lunchen demonstrerade och berättade akademiledamoten Cajsa S. Lund under temat "Från bronslur till kattasnurra".

jord 2015

I programbladet läser vi bl.a.:

”Med detta symposium vill vi sammanföra föreläsare med olika infallsvinkel på jord. Jordens geologi, biologi och arkeologi med jorden som arkiv för vår historia samt jordens betydelse i litteratur, kultur och religion kommer att belysas. Det är viktigt att vårda vår jord för att få ett uthålligt samhälle, inte bara ur resurssynpunkt, utan även ur ett estetiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.”