Årets medelpunkt 2012

Skånes och Höörs stora dag firas traditionsenligt den första lördagen i oktober månad och i år blir det den 6 oktober med festligheter på Skånes Mitt vid Brännemölla i Höör. Se programmet nedan.

Detta centrum i Skåne vars tyngdpunkt ligger i Brännemölla, tidigare Säteriet Åkersbergs mölla och i början av 1900-talet Höörs första stora energikälla i form av elektricitet, förskönas nu av konstverket Mittelen, skapat av konstnären Lars Ekholm. Den 4 oktober kl 12:00, svensk normaltid, genomstrålas Mittelen av solljuset och formar ett cirkulärt ljussken i den gamla möllestenens centrum. Detta datum har valts för att manifestera minnet av Höörs stora revolution år 1858 då järnvägstrafiken kom igång, vilket innebar en övergång till modern tid från möllestenstiden tidigare. Denna Höörsandsten från tidiga Trias hade präglat Höörsbygden fram till dess.

Skånska Akademien är initiativtagare och tillsammans med Höörs kommun och genomförs projektet och 2009 kunde Mittelen invigas och i år samarbetar vi också med Stiftsgården Åkersberg. På denna dag utdelas vandringspriset Årets Medelpunkt i form av den symboliska tyngdpunkten – en järnkula till någon som har gett tyngd och energi åt ”Kultur och Humor i Skåne”. I år tillfaller priset TV-personligheten Anne Lundberg. Tidigare pristagare är Höörs kommun, Piraten Sällskapet samt Martin Martinsson, VD Musik i Syd.

I år kommer Mittelekonceptet att förstärkas ytterligare genom att två bakverk Mittelendesserten och Mittelenbakelsen introduceras och de serveras på Stiftsgården Åkersberg. De har skapats av Nordens främste konditor- och bagarmästare Jan Hedh, Malmö. Symboliskt anknyter bakverken till Mittelenkonstverket, Möllestenen och Tyngdpunkten på Brännemölla i Höör.

Båda bakverken har formen av en Möllesten, vars yta är något grov genom sitt innehåll av hasselnötsfragment. Dessutom har bakelsen på toppen en chokladprick och desserten en relativt stor chokladkula, som representerar Skånes tyngdpunkt. Bakverken kan mycket väl bli symboler – souvenirer för Höör.


PROGRAM FÖR UTDELANDE AV ÅRETS MEDELPUNKT VID SKÅNES MITT 2012

Lördagen den 6 oktober delar Skånska Akademien ut vandringspriset ”Årets Medelpunkt” vid Skånes Mitt i Höör.

Kl.12 Samling i Åkersbergs kapell
 
* Välkomstord av Kommunstyrelsens ordförande Anna Palm.
* Stiftsgården Åkersbergs chef Pelle Sundelin ger en kort introduktion till Stiftsgårdens  verksamhet och dess anknytning till ”Mittelen”.
*”Årets Medelpunkt”, kort tillbakablick, Skånska Akademiens Director Cecilia Nelson.
* Presentation av årets mottagare ANNE LUNDBERG, TV-producenten Bertil Svensson.
* Extra antika horn – klingande hyllning till ”Årets Medelpunkt”.
Gemensam vandring till ”Mittelen” och Skånes Mitt
 
Kl. 13 Ceremoni för utdelande av vandringspriset ”Årets Medelpunkt”
 
* Inslag från årets Höörs-ambassadörer: Helena Dunér och Espen Jensen.
* Motiveringen framförs av Director och vandringspriset överlämnas av Martin Martinsson till årets pristagare Anne Lundberg.
* Antik fanfar.
* Konstnär Lars Ekholm presenterar idén bakom sitt konstverk ”Mittelen”.
* Skånska Akademiens ledamot Sven Rosborn berättar om tankarna bakom ”Skånes Mitt”.
* Skånska Akademiens ledamot Sven-Olle R Olsson presenterar årets Mittelennyheter, nämligen bakverken Mittelendesserten och Mittelenbakelsen, som serveras för första gången denna dag.