Tullstorpsb1BFör att lyfta fram det skånska kulturarvet önskar akademien sätta fokus på ett antal ”Omisteliga företeelser i Skåne.”

Först ut har blivit Tullstorpsprojektet. På Tullstorps kyrkogård står en av det dåtida Danmarks mest ståtliga run- och bildstenar från vikingatiden. Genom samarbete med lokala intressenter, organisationer har Skånska akademien lyckats föra fram detta monument som ett inte minst viktigt turistiskt besöksmål.

Projektet har sedan utökats till att gälla hela östra Söderslätt.