Skånska in- och utvandrare (2005)

utgiven av Skånska Akademien, Kiviksgårdens Förlag, Ystad 2004, 132 sidor

Redaktör: Bertil Svensson
 
Kjell-Åke Modéer: Kulturmöten i en öppen region - Högtidsanförande vid Skånska Akademiens årsfest 2004
Björn Ranelid: Språket - inte bara ord
Helmer Lång: Konstens nyskapande invandrare - Gustav Kraiz
Mikael Neumann: Jag är svensk
Björn Gyllix: Den infödda och den svenska eliten - Den ideologiska och ekonomiska kampen i Skåne under 1600-talet
Peter Broberg: De skånska dagsvandrarna och Louisiana
Gösta Vitestam: Skåningar som både ut- och invandrare
Gösta Vitestam: Skånsk utvandring norrut
Göran Hermerén: Invandrare i människokroppen - problem och möjligheter
Hans-Uno Bengtsson: Hon är min och jag älskar henne!
Patrick Meurling: Springande, simmande och f1ygande invandrare
Peter Broberg: En vertikal upp- och nertflyttare
Inge Gärsgård: Ålen - en in- och utvandrare
Sixten Nordström: Språnget ut i det okända
Lars Rosander: Utevandrare i spårsnö
Peter Broberg: En märklig invandrare eller strömmingsflundrans intåg
Cecilia Nelson: Tre internationella konstnärer
Göran Hermerén: Invandrare, utvandrare, gästarbetare och pendlare - några tidiga konstnärer i Torekov
Skånska Akademiens ledamöter
Bertil Svensson: Kollage