Skånska vägar och avvägar (1993)

utgiven av Skånska Akademien
Wiken AB, Ungern 1992,
122 sidor
1992Redaktör: Helmer Lång
Illustratör: Åke Arenhill
 
Helmer Lång: Skånskt vägeval
Lars Rosander: Vägen till Gröning
Sten-Bertil Vide: Vägar vid gränsen
Bertil Svensson: På Linnés blommande stigar
August Strindberg: Skånska landskap med utvikningar
Vilhelm Ekelund: Kullaberget
Ove Torgny: Legendariska vägar leder över Hallandsås till Skåne
Kjell Åke Modéer: Quo vadis, Johan C.W. Thyren?
Gösta Vitestam: Piratens vägar i dikt och verklighet
Birgit Lindström: Den steniga vägen - och andra vägar
Eva Sköld: Hjärtepunkter i mitt Skåneland
Gunnar Jarring: Min barndoms vägar
Anita Bråkenhielm: En väg att beträda
Sven Nilsson: Vägar förbi Norra Gylle
Runo Löwenmo: En sällsam akademisk väg
Helmer Lång: Irrfärd i Skåne
Sven Delblanc: En skåning i Trosa
Max Lundgren: Den långa vägen till Skåne
Åke Arenhill: Vägen till Stianderöd
Peter Broberg: Skåneland vid korsvägen
Birger Bergh: Skånska och engelska ut- och infarter
Hans-Uno Bengtsson: E6.ans fysiologi