Skånsk blanning, essäer och humoresker (1989)

utgiven av Skånska Akademien, Bokförlaget Settern, Ystad 1988, 149 sidor
1988Redaktör: Helmer Lång
 
Helmer Lång: Johan Johansson, Lund och Löderup
Lars Larsson: Döa, gamla hunnar
Sten Skansjö: När Skåne blev skånskt, historiskt sett
Birger Bergh: Skojare och skald i Skåne
Helmer Lång: En skånsk Garantua
Max Lundgren: En god människa
Louise Vinge: Talat och skrivet på svenska och skånska
Gunvor Blomquist: Min musikaliska karriär från topp till tå
Runo Lövenmo: Kvartett och kvinnoöde
Sten-Bertil Vide: Kloka i Skåne
Birgit Lindström: En blanning av saga och sanning
Bengt Sjögren: Hyllemors heliga träd
Peter Broberg: Litta blannat om Flaggorna kring Skåneland
Nils Palmborg: En domprost om gåsskötsel
Håkan Hallander: Skånska husdjur
Anna Greta Persson: Syltad gås och anka
Artur Lundkvist: Främling i Skåne