Vårt Skåne (1988)

utgiven av Skånska Akademien
Bokförlaget Settern, Ystad 1987,
137 sidor
1987Redaktör: Helmer Lång

 

Helmer Lång: Mitt Skåne
Gabriel Jönsson: Hyllning till de skånska häraderna
Kjell-Åke Modéer: Rätt i Skåne
Birger Bergh: Mitt Skåre
Lars Larsson: Mitt i mitt Skåne
Helmer Lång: Mitt i Skåne - och kräftgång lide runtenom
Max Lundgren: Mitt i Malmö
Dagmar Edqvist: Vårt Limhamn
Stig Persson: Lund i mitt hjärta
Louise Vinge: Från Hantverksgatan och Helgonabacken
Sten Åke Nilsson: Ljuset över Toppeladugård
Håkan Hallander: Varför är Skåne skånskt?
Gunvor Bergquist: En skånsk ravin
Birgit Lindström: Minnenas Österlen
Runo Löwenmo: Om Hyllie och hök
Gösta Vitestam: Tittut från Skåne
Sten-Bertil Vide: Skåne över gränsen
Göran Rystad: Mina Skåne: Skog och sjö, slätt och hav
Peter Broberg: Ett Skåne utan mitt

Skånska Akademiens ledamöter 1987