Skåningar (1987)

utgiven av Skånska Akademien
Bokförlaget Settern, Uddevalla 1986,
134 sidor
1986Redaktör: Helmer Lång

Lars Larsson: SKÅNINGAR UNDER FÖRSTA HALVLEK
Birger Bergh: TAPPRA SKÅNINGAR BLAND POKALERNA
Nils Stjernquist: SKÅNE OCH SKÅNINGAR I POLITIKEN
Kjell-Åke Modèer: AXEL DANIELSSONS KAMP MOT ÖVERKLASSENS DOMSTOLAR
Göran Rystad: DEN UNGE PER ALBIN
Sten-Bertil Vide: NAMNKUNNIGA SKÅNINGAR
Birgit Lindström: ELNES MÖBLER
Runo Löwenmo: SKÅNES FÖRSTE LANDSKAPSVÅRDARE
Urban Emanuelsson: MÅRTEN SJÖBECK - EN PIONJÄR I SKÅNSK KULTURLANDSKAPSFORSKNING
Helmer Lång: SNOILSKYS SKÅNSKA SVAN - EBBA PIPER TILL LYCKÅS
Sven-Åke Rosenberg: HJALMAR BERGMAN OCH SKÅNE
Gösta Vitestam: JÖNS P LINDAHL -INTERNATIONELLT BERÖMD SKÅNING, OKÄND I SKÅNE
Helmer Lång: SAM ASK - MER ÄN LEGEND
Wilhelm Penser: PROFESSOR GUSTAF PETRÉN, HÅGKOMSTER AV EN PATIENT
Gertrud Hemmel: MIN EDVARD PERSSON
Hans Jerenäs: NILS JÖNSSON SOM BLEV POPPE
Peter Broberg: GLOBALA JOENSSON - DEN GENERELLE SKÅNINGEN
Helmer Lång: MALMÖKÄNDISAR

Skånska Akademiens ledamöter 1986