Skånska Akademien har en vänförening. Genom att gå med i föreningen stödjer du på ett aktivt sätt Skånska Akademiens verksamhet. Som medlem får du
 

  • ta del av Skånska Akademiens och Vänföreningens aktiviteter
  • trevliga möten med skånska kulturpersonligheter
  • på olika sätt bidra med ditt intresse för Skånska Akademiens motto: Kultur och Humor
  • Vänföreningens nyhetsblad "Notifikationer"    

     

Hur blir jag medlem?

Medlemsavgiften för 2021 är 100 kr per person och 500 kr för ideella föreningar, organisationer och företag. Inbetalning sker till bankgirokonto: 842-7817. Uppmana även vänner och bekanta att gå med! Skicka även uppgifter om namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser, eftersom vi använder e-post för utskick. Skicka uppgifterna till .

Har du frågor till vänföreningen? Eller förslag till nya aktiviteter? Maila oss på ! Har du sett vår hemsida? Gå gärna in och ta del av denna: www.vanforeningen.com.